Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som samhällsviktig

Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktig funktion, vilket glädjer och lugnar många inom den svenska primärproduktionen och livsmedelsbranschen.

– Nu är det viktigt att branschen har en god beredskap och är väl förberedd inför eventuellt kommande diskussioner med myndigheter och kommuner, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett uttalande.

LRF:s vd Anna Karin Hatt är en av dem som ställer sig positiv till beslutet.

– Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Nu är det nödvändigt att lantbrukets personal ges förutsättningar att kunna gå till jobbet precis som vanligt, för att vi ska kunna fortsätta leverera mat från gård till bord på ett tryggt sätt.

Anna Karin Hatt lyfter också fram vikten av att skolverksamheten inte ska påverkas negativt.

– Regeringen har varit tydlig med att en eventuell stängning av förskolor och grundskolor bara kommer bli aktuell om det rekommenderas av smittskyddsskäl. Det som behöver göras för att stoppa smittspridningen ska självklart genomföras, men därutöver är det viktigt att så mycket som möjligt av ekonomin fortsätter att fungera, säger Anna Karin Hatt.

Just nu pågår nu en rad olika initiativ för att den svenska matproduktionen. Bland annat har Jordbruksverket och LRF samlat primärproduktionens alla verksamheter, inklusive Svenska Ägg, för avstämningsmöten angående coronaviruset, dess följder och konsekvenser.

Här kan du läsa mer:

Klassa Livsmedelssektorn som samhällskritisk (Livsmedelsföretagen)

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSB)

Allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadsh. i samhällsviktig verksamhet (MSB)

Stöd till företag i Sverige för att planera för bortfall av personal, varor och tjänster (MSB)

Kontinuitetshantering och planeringsstöd (MSB)

 

Beredskap för att hantera oplanerade situationer (LRF) 

Publicerat 2020-03-27
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster