Mångmiljonsatsning på svenska livsmedel

Regeringen satsar mer pengar på den svenska livsmedelsstrategin. Som en del av ett ”bondepaket” föreslår regeringen att finansieringen förstärks med ytterligare 191 miljoner kronor under 2020 och därefter med 72 miljoner kronor årligen under 2021-2025. Förslaget är en del av höstbudgeten, som presenteras i sin helhet 18 september, och samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den nationella livsmedelsstrategin antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan.

– Sverige behöver ta tillvara på sin innovationskraft för att kunna konkurrera med de stora jordbruksländerna i världen. Vi ska konkurrera med kreativitet och hållbarhet, inte med de lägsta priserna. Det kräver satsningar på allt från forskning, förbättrad livsmedelsexport och ökad hållbarhet i produktionskedjan. På så vis skapar vi jobb och tillväxt i hela landet, samtidigt som vi kan bidra till tryggad livsmedelsförsörjning, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i en kommentar.

Pengarna ska gå till åtgärder inom livsmedelsstrategins strategiska områden, såsom regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation. Dessutom kommer medel avsättas för samordning samt till länsstyrelsernas kontrollarbete inom primärproduktion.

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster