Debatt: "Vi är stolta över vår klimatsmarta produktion och våra friska djur"

Mitt i brådaste skördetider släpptes FN:s klimatrapport (IPCC). I tröskan, traktorn och hönshuset kunde svenska bönder och äggproducenter lyssna på hur svensk media beskrev jord- och skogsbrukets klimatpåverkan globalt, utan att beskriva skillnaderna mellan olika världsdelar och länder. Svensk medias sammanfattning av rapporten blev därför minst sagt, onödigt negativ. Det blir både missvisande och fel att göra global fakta till lokal. Det finns lokal fakta.

Sedan Naturvårdsverkets PRINCE-rapport kom i slutet av förra året finns fakta om att svensk matproduktion ligger i framkant gällande hållbarhet och miljöeffektivitet. Eftersom Sverige importerar så mycket mat sker ungefär 60 procent av svensk klimatpåverkan utomlands. Det samma gäller antibiotikaavtrycket. 83 procent sker utomlands på grund av importen. Här i Sverige jobbar vi i stället för att hålla våra djur friska och friska djur behöver ingen antibiotika. I svensk äggproduktion används aldrig antibiotika och hönorna är salmonellafria. Det hade varit klimatsmart, miljönyttigt och hälsosamt om svensk media hade beskrivit svensk fakta i samband med IPCC-rapporteringen. Åtminstone nämnt att det skiljer mellan olika länder. Då hade konsumenterna fått ökad kunskap och därmed möjlighet att göra aktiva val som gynnar miljön och klimatet.

Svensk äggproduktion är världsledande. I sig själv är hönan en hållbar och effektiv foderomvandlare och proteintillverkare. För ungefär två kilo foder lägger hönan ett kilo ägg. Dessutom är nästintill alla skalägg som du köper i affären producerade i Sverige. 

Vi är stolta över vår klimatsmarta produktion och våra friska djur. Vi är glada över att så många konsumenter redan idag gör aktiva val och väljer ägg från Sverige, och vi hoppas att svenska konsumenter fortsätter att välja ännu mer svenska livsmedel. Sist men inte minst vill vi uppmana alla att sluta slänga mat. Att äta upp maten vi burit hem är den allra snabbaste och enklaste hållbarhetsåtgärden vi kan göra.   

 

Marie Lönneskog Hogstadius, bonde och Svenska Äggs verksamhetsledare                    

Peter Andersson, bonde, äggproducent och ordförande i Svenska Äggs producentråd 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster