Riskvärdering från Jordbruksverket gällande HPAI i Polen, Ungern och Slovakien
(januari 2020)

Flera fall av högpatogen aviär influensa (HPAI) av typen H5N8 hos fjäderfä har i början av  januari 2020 rapporterats från Polen, Slovakien och Ungern. Jordbruksverket har därför gjort en snabb värdering av sannolikheten för att den svenska djurpopulationen utsätts för smitta med högpatogen aviär influensa. 

Sammanfattningsvis bedömer SVA risken att HPAI sprids till svenska tamfåglar som låg. Det ska dock understrykas att denna bedömning gäller under förutsättning att fåglar som vistas ute fodras och vattnas under tak, samt att alla anläggningar har en mycket god biosäkerhet och är noga med hygiengränser, klädbyten för all personal, och att allt som förs in i stallet (tex strö, snäckskal, grovfoder) har förvarats rätt och är rent.

Här finns hela riskvärderingen (pdf).

Läs mer om förebyggande åtgärder och biosäkerhet (Jordbruksverket)

Aviär influensa - förebyggande åtgärder

Jordbruksverket har skrivit ihop bra och tydlig information om hur man skyddar sina fjäderfän från att bli smittade av aviär influensa.

 Dessa åtgärder är dina viktigaste verktyg för att förhindra att dina fjäderfän drabbas av smittsamma sjukdomar.

>> Förebyggande åtgärder mot fågelinfluensa

>> Mer information om fågelinfluensa 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster