Kontroller och kvalitetssäkring

Svenska Äggs rikslikare och veterinär kontrollerar regelbundet att reglerna följs i avels-, kläckeri-, uppfödnings- och producentleden. Vid den årliga smittskyddskontrollen som görs av distrikts- eller besättningdveterinär kontrolleras också vissa utvalda punkter. Packerierna ska vara tredjepartscertifierade enligt ISO 22000, FSSC 22 000 eller BRC (vid årlig invägning över 500 ton). Eller enligt IP Livsmedel med dokumentering på hur kraven enligt ISO/TS 22002-1 uppfylls (vid årlig invägning under 500 ton). Packerierna ska dessutom vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och åläggs att genom stickprov kontrollera sin leverantörskedja för att säkerställa att alla led är certifierade.

Kontroller

Att kriterierna följs kontrolleras på olika sätt: 

 • Kontroll utförs av rikslikare i samband med besiktning i omsorgsprogrammet.
 • Kontroll utförs av besättningsveterinär i samband med det årliga besöket i salmonellakontrollen.
 • Kontroll utförs av certifieringsorgan i samband med revision av kvalitetsledningssystem (endast packerier). 
 • Stickprovskontroll genomförs av Svenska Ägg och packerierna.

 

 

Vidare läsning:

 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster