Check, på den!

Schysst producerade svenska ägg är i en klass för sig. När du ser en rosa check på ägget betyder det att ägget är certifierat i enlighet med svensk äggkvalitet. Den garanterar att hanteringen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.

Branschorganisationen Svenska Ägg samlar och leder branschen för en hållbar utveckling. Vi arbetar för god djurhållning och förebyggande smittskydd, lönsam och hållbar produktion samt välinformerade trygga konsumenter. För att säkerställa de många vinsterna från vårt långsiktiga arbete och värna det svenska äggets unika situation har vi infört en certifiering för samtliga led i svensk äggproduktion.

Du som äter ett ägg märkt med en rosa check kan känna dig helt trygg. 

Svenska ägg är säkra, näringstäta och klimatsmarta - läs mer (pdf)

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster