litteraturtips!

Hönsgödsel

Din stallgödsel är värdefull. Sprid den vid rätt tidpunkt och med god teknik.
Folder utgiven av projektet Greppa näringen, www.greppa.nu .

Litorell, Ove (2005) Jordbruksinformation 13 – 2005, Fjäderfägödsel – en värdefull
resurs
, från Jordbruksverket.

Bestämmelser om gödsel 

 • Bestämmelser om lagringsutrymmen finns i Jordbruksverkets förordning
  SFS 1998:915 och föreskrift, SJVFS 2006:66.
 • Bestämmelser om spridning av hönsgödsel finns i Jordbruksverkets
  förordning SFS 1998:915 och föreskrift, SJVFS 2006:66.
 • Bestämmelser om stallgödselavtal finns i Jordbruksverkets förordning
  SFS 1998:915 och föreskrift SJVFS, 2006:66.


<< Tillbaka till Hönsgödsel


Källa: Modern svensk äggproduktion, ISSN 1102-8025, J009:5
Finansierat med EU-medel för Landsbygdsutveckling 


Foto: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster