Statistik i korthet

Marknadsutveckling äggsektorn 2018

Marknadsbalansen visar att produktionen av ägg ökat de senaste tio åren, med cirka 35 procent totalt. Mellan 2017 och 2018 ökade produktionen med knappt 3 procent. Både importen och exporten har ökat, men exporten har ökat mer i såväl procent som i kvantitet. Andelen svenska ägg av förbrukningen uppgick 2018 till närmare 93 procent, vilket är en betydligt högre andel än för kött och mejeriprodukter. Den höga marknadsandelen för ägg beror till stor del på de svenska salmonellagarantierna

        Läs mer om statistik för äggmarknaden 2009-2018:

  Statistik äggmarknaden 2018

  Statistik äggmarknaden 2016

  Statistik äggmarknaden 2015

  Statistik äggmarknaden 2014

  Statistik äggmarknaden 2013

  Marknadsöversikt Ägg 2013

  Statistik äggmarknaden 2012

  Statistik äggmarknaden 2011

  Statistik äggmarknaden 2010

 

 

 


Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster