Äggsortiment

I Sverige tvättas en stor andel av äggen, idagsläget ca 65 %. Genom tvättning avlägsnas smuts och bakterier från äggskalets yta. Äggskalet har ytterst en naturligt skyddande hinna och därför är det viktigt att tvättningen sker på ett korrekt sätt, så att äggets hållbarhet inte försämras. Livsmedelsverkets regler bestämmer hur tvättningen ska gå till. Endast packerier med särskilt tillstånd från Livsmedelsverket får tvätta och sälja ägg. Korrekt tvättade ägg har samma hållbarhet som otvättade ägg, d.v.s. bäst-före-dag är 28 dagar efter värpdatum. Om äggen är tvättade ska information om detta finnas på äggkartongen.

Vita och bruna ägg

Ca 95 % av alla svenska ägg är vita och ca 5 % är bruna. Färgen på äggskalet beror på att vita hönor för det mesta värper vita ägg och att bruna hönor i regel värper bruna ägg. Smak och näringsvärde påverkas inte av färgen på äggskalet. Äggulan kan däremot ha olika nyanser av gult beroende på fodrets sammansättning. Ibland kan det också förekomma små brunaktiga fläckar inne i ägget. Det är protein-, mineral- eller pigmentfläckar som är helt ofarliga.

Därför är ägg olika stora

Unga hönor värper små ägg och äldre hönor värper större ägg. Små ägg väger mellan 43-53 gram. Medelstora ägg väger 53-63 gram. Stora ägg väger 63-73 gram. Extra stora ägg väger över 73 gram. På äggkartongen finns märkningen S, M, L och XL.

Har storleken någon betydelse? Ja, men det påverkar inte smak eller kvalitet. Däremot bör du hålla lite försiktigare i de större äggen. Alla äggskal är nämligen uppbyggda av lika mycket kalcium oberoende av storlek. Det betyder att de större äggen är något tunnare än de mindre och därför är skörare. Lagar du mat efter recept så brukar dessa vara skrivna efter medelstorlek på ägg, alltså 53-63 gram eller M.


>> Läs mer om Specialägg