Statistik i korthet

Marknadsutveckling äggsektorn 2015

Under 2015 ökade alla parametrar i marknadsbalansen; produktion, import, export och förbrukning. Den svenska andelen av förbrukningen steg med 2,7 procent till 87,6 procent. 

Antalet förprövade stallplatser ökade både för värphöns och unghöns 2015 jämfört med året innan.


        Läs mer om statistik för äggmarknaden 2009-2015:

        Statistik äggmarknaden 2015

        Statistik äggmarknaden 2014

        Statistik äggmarknaden 2013

        Marknadsöversikt Ägg 2013

        Statistik äggmarknaden 2012

Statistik äggmarknaden 2011

Statistik äggmarknaden 2010

Statistik äggmarknaden 2009

 

 

 


Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson